2/25/11

Laika

<<'Ica-a-aaa..... 'Icaaaaaaaa-a-a-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......>>


...грозна си като смъртта, мамка му... и добра-добра, много не си...

1 comment: